Ja tack!

Jag vill prenumerera på Birgitta Trotzigs Samlade skrifter till ett rabatterat pris om 250 kronor per volym (inklusive porto). Som prenumerant får jag böckerna ungefär en månad före det offentliga releasedatumet. Jag får också inbjudningar till symposier, boksläpp och konferenser kring Trotzig. I samband med att utgåvan avslutas får jag även en exklusiv bildvolym som dokumenterar Trotzigs arkiv och som inte kommer att finnas till försäljning i bokhandeln. Genom att prenumerera förbinder jag mig till att köpa samtliga volymer i serien.