Om Trotzig

Bokförlaget Faethon har inlett projektet att ge ut en kommenterad utgåva av Birgitta Trotzigs Samlade skrifter.

Birgitta Trotzigs Samlade skrifter

Birgitta Trotzig (1929–2011) var en av det svenska 1900-talets starkaste författarröster. Hennes litterära gärning spänner över nästan femtio år sedan debuten med Ur de älskades liv 1951. I preliminärt 12 band, vart och ett kommenterat av en litteraturforskare eller kritiker, kommer förlaget att publicera Trotzigs samtliga skönlitterära texter, liksom essäer, artiklar och tidigare opublicerat material. Ambitionen är inte bara att tillgängliggöra Trotzig på nytt utan också att med nyläsningar, kommentarer och tolkningar genomlysa hela författarskapet.

Utgåvan har tre delar:

Del I består av Trotzigs skönlitteratur. Varje volym inleds med ett förord av en svensk författare som skriver om sin personliga relation till Birgitta Trotzig.

Del II samlar samtliga Trotzigs artiklar och essäer.

Del III består preliminärt av tre band med tidigare opublicerat material.

Redaktörer:

Daniel Pedersen och Anders Lindström

Utgivningsplan:

Från hösten 2018, med ungefärligen ett band per halvår.

Det går att prenumerera på utgåvan till ett förmånligt pris om 250 kronor per volym (inklusive porto). Prenumeranter erhåller böcker i samband med att dessa skickas ut till kritiker, ungefär en månad före det offentliga releasedatumet, och de får också inbjudningar till symposier, boksläpp och konferenser kring Trotzig samt, i samband med att utgåvan avslutas, en exklusiv bildvolym som dokumenterar Trotzigs arkiv och som inte kommer att finnas till försäljning i bokhandeln.

Prenumerera

Del I

Band I:1 (Förord av Agnetha Pleijel)
 • Ur de älskandes liv (1951) (kommentar av Anna Cavallin)
 • Bilder (1954) (kommentar av Daniel Pedersen)
 • De utsatta (1957) (kommentar av Ulf Olsson)
Band I:2 (Förord av Aris Fioretos)
 • Ett landskap (1959)
 • En berättelse från kusten (1961)
Band I:3
 • Levande och döda (1964)
 • Sveket (1966)
Band I:4
 • Ordgränser (1968)
 • Teresa (1969)
 • Sjukdomen (1972)
Band I:5
 • I kejsarens tid (1975)
 • Berättelser (förutom Teresa)
Band I:6
 • Anima (1982)
 • Dykungens dotter (1985)
Band I:7
 • Sammanhang (1996)
 • Dubbelheten (1998)
Prenumerera

Del II

Band II:1 (Essäer och artiklar I)

Innehåller bland annat samlingarna Utkast och förslag (1962) och Jaget och världen (1977) liksom artiklar och essäer från 1950 till 1990.

Band II:2 (Essäer och artiklar II)

Innehåller bland annat Porträtt (1993), Per Olof Sundman (1993), Tal på Övralid 6 juli (1997), Gösta Oswald (2000), Zungenbaum (2001), Heliga Birgitta (2003) liksom artiklar och essäer från 1991-2011.

Prenumerera

Del III

Band III:1 (Opublicerat)

Innehåller prosafragment och noveller som Trotzig arbetade med i slutet av sitt liv.

Band III:2 (Opublicerat)

Innehåller tidigare outgivna verk av Trotzig.

Band III:3 (Opublicerat)

Dagböcker och anteckningar.

Prenumerera

Fler serier från Faethon

Få tips om våra nyheter och evenemang